Środki Ochrony Roślin

Innovate 240 SC

Najsilniej skoncentrowany sposób na chwasty w kukurydzy.

Skuteczny i bezpieczny sposób na usunięcie z pola kukurydzy chwastów jednoliściennych i wielu dwuliściennych, w szerokim zakresie terminów stosowania.

 • Doskonałe połączenie skuteczności i bezpieczeństwa
 • Najsilniej skoncentrowany nikosulfuron
 • Długi okres stosowania powschodowego
 • Wysokiej jakości płynna formulacja

Zawarty w produkcie nikosulfuron jest obecnie wiodącym rozwiązaniem powschodowym w zwalczaniu perzu właściwego, pozostałych chwastów jednoliściennych jak: chwastnica, włośnice, owies głuchy, paluszniki, wiechliny oraz wielu chwastów dwuliściennych.

 

Opis działania:

Innovate 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Działanie na chwasty:

Innovate 240 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

 

Chwasty wrażliwe:

jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa
jednoroczne dwuliścienne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

 

Chwasty średnio wrażliwe:

komosa biała

 

Chwasty średnio odporne:

iglica pospolita, rdest ptasi

 

Chwasty odporne:

odporne są chwasty średnio wrażliwe i niektóre wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści)

 

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Podczas sporządzania cieczy użytkowej stosować rękawice ochronne.
 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 • Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 • Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
 • Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 • W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

Dlaczego zwalczanie chwastów w kukurydzy jest ważne?

Kukurydza należy do roślin szczególnie narażonych na zachwaszczenie. Siana jest w szerokie rzędy, a jej wschody uzależnione są warunków pogodowych. W początkowym okresie wegetacji jej rozwój przebiega stosunkowo wolno, co stwarza doskonałe warunki do rozwoju chwastów, takich jak chwastnica jednostronna, miotła zbożowa czy przytulina czepna. Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest tak ważne, ponieważ ich konkurencja z kukurydzą o substancje pokarmowe oraz wodę jest tak silna, że może powodować znaczące straty w plonie, nawet o 50–70 %. Należy pamiętać, że kukurydza będąc rośliną ciepłolubną szczególnie narażona jest na przymrozki, które mogą uszkadzać liście i hamować jej wzrost. Opóźnia to możliwość zastosowania preparatów powschodowych, a chwasty osiągają stadia rozwojowe, w których stają się trudne do zwalczenia. Z tego powodu nie należy zbyt długo czekać z ochroną powschodową kukurydzy. Zwalczanie chwastów w kukurydzy powinno odbywać się w fazie siewki, ponieważ wtedy są one najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów, które można zastosować w najniższych zalecanych dawkach. Środek na chwasty powinien być zastosowany w odpowiednim czasie. Przy braku możliwości zastosowania herbicydu w niższych fazach rozwojowych chwastów należy zastosować wyższe z zalecanych dawek preparatu. Pamiętajmy, że ograniczając zachwaszczenie w kukurydzy zapewniamy sobie lepszy plon.

 

Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy – podstawowe zasady

Powschodowe zwalczanie chwastów dostosowane jest do występujących na polu roślin konkurencyjnych oraz ich fazy rozwojowej. Zyskało ono dużą popularność w ochronie kukurydzy, ponieważ rozwiązuje większość problemów z zachwaszczeniem.

Aby skutecznie i bezpiecznie powschodowo zwalczać chwasty należy przestrzegać następujących zasad:

 • Wybieraj herbicydy lub ich mieszankę ściśle dostosowaną do występujących chwastów i ich fazy rozwojowej oraz stadium kukurydzy.
 • W przypadku wiosennych chłodów, kiedy kukurydza znacznie wolniej rośnie niż chwasty, warto jest zastosować środek na chwasty w dawce dzielonej. W takiej roli dobrze spisują się herbicydy zawierające substancję aktywną nikosulfuron. Podział dawki na dwie części pozwoli na zmniejszenie stresu u kukurydzy.
 • Przed zakupem wybranego herbicydu należy sprawdzić, czy uprawiana odmiana kukurydzy jest wrażliwa na zawarte w nim substancje aktywne.
 • Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania preparatów oraz sporządzania cieczy roboczej. Środek na chwasty powinien być odpowiednio odmierzany. Zarówno zbyt mała dawka herbicydu, jak również zbyt duża może przynieść efekty odwrotne do planowanych.
 • Jeżeli producent sugeruje użycie adiuwantu do sporządzenia cieczy roboczej warto jest przestrzegać tych zaleceń. Adiuwant podniesie skuteczność zabiegu.

 

Dlaczego zwalczanie perzu jest takie ważne w hodowli kukurydzy?

Przez okres pierwszych 5 tygodni od siewu kukurydza charakteryzuje się powolnym tempem wzrostu. Nie stanowi wtedy żadnej konkurencji dla chwastów, które mogą rozwijać się swobodnie w znacznie niższych temperaturach. Perz właściwy jest gatunkiem o dużej szkodliwości charakterystycznym dla upraw roślin w monokulturze. Preferuje ziemie ciężkie i żyzne. Jest rośliną trwałą i stopniowo wypierającą uprawianą roślinę. Ma duże wymagania świetlne i silnie konkuruje z kukurydzą o składniki pokarmowe. W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego perz jest w stanie z 1 ha pobrać ok. 50 kg azotu, 30 kg fosforu oraz 70 kg potasu. Charakteryzuje się również wielką żywotnością. Pocięte na małe fragmenty korzenie wydają nowe rośliny, które silnie rozrastają się. Pozostawienie perzu w uprawie wiąże się z dużymi stratami ekonomicznymi. Obniża on wysokość plonu oraz jego jakość. Z tego powodu rolnik nie może pozwolić sobie na nieskuteczną walkę. Środek na chwasty do zwalczania perzu powinien zawierać niskosulfuron. Jest to substancja aktywna szczególnie zalecana do zwalczania tego chwastu w kukurydzy.

Zastosowanie środka

Roślina uprawna:
Kukurydza

Termin stosowania:
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-6 liści kukurydzy

Dawki stosowania:
0,2 l/ha.
Środek stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce: Innovate 240 SC 0,2 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha

Zalecana ilość wody:
200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Successor® Tx 487,5 SE

Dobry start kukurydzy

Wczesna eliminacja konkurencji chwastów jedno i dwuliściennych zapewniająca kukurydzy dobre warunki do wzrostu.

 • Unikatowy składnik aktywny – petoksamid połączony z niezastąpiona terbutyloazyną
 • Doskonałe działanie nalistne jaki i odglebowe, trwale ograniczające wystąpienie wtórnego zachwaszczenia
 • Możliwość elastycznego dobrania terminu stosowania
 • Doskonałe efekty w stosowaniu solo, jaki w mieszaninach
 • Bezpieczeństwo rośliny uprawnej

 

Chwasty wrażliwe:

chwastnica pospolita, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina

Zastosowanie środka

Roślina uprawna:
Kukurydza

Termin stosowania:
Środek stosować po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09) lub od fazy gdy powstaje pierwszy liść do fazy 4 liści kukurydzy (BBCH 10–14)

Maksymalna dawka stosowania:
4 l/ha

Nasi partnerzy